Bioelektrárna Wrexham, UK

Společnost PBS ENERGO, a.s., tradiční výrobce parních a plynových expanzních turbín získala kontrakt na dodávku kompletní bioelektrárny na spalování dřevního odpadu ve Velké Británii u města Wrexham v hodnotě půl miliardy korun. Společně se svojí sesterskou firmou První brněnskou strojírnou, a.s. nyní dodává kompletní realizaci na klíč.
 
Pro PBS ENERGO, a.s. je to v posledních dvou letech již druhá realizace na britských ostrovech. První realizace, parní kondenzační turbína ve městě Goole, nyní již využívá odpadní teplo v místní sklárně a vyrábí elektrickou energii.
 
Poté, když se První brněnská strojírna, a.s., jako tradiční výrobce kotlů stala znovu členem skupiny PBS GROUP, a.s., zahájily obě společnosti společné marketingové a obchodní aktivity za účelem spojení svých výrobních programů. Toto úsilí bylo korunované úspěchem.
 
„Zákazníka i investora jsme museli přesvědčit o našich kvalitách vlastními referencemi v oblasti dodávek kotlů i turbín a zároveň schopností vypořádat se s problematikou dodávek v souladu s britskými standardy. Zcela rozhodující byly také naše reference kotlů pro spalování identického paliva v Německu.“ uvedl generální ředitel PBS ENERGO, a.s. Ing. Karel Jelínek.
 
V elektrárně bude pracovat kondenzační odběrová turbína o svorkovém výkonu 5,4 MW s teplem v regulovaném odběru využitým pro sušení dřeva. Celkově blok vyrobí 34 GWh zelené elektřiny za rok. Předpokládá se roční snížení emisí CO2 o 6 tisíc tun. Teplárna zajistí trvalou práci pro 15 pracovníků.