Realizované projekty


Operační program: Program na podporu rozvoje aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, sledovaný Technologickou agenturou České republiky
Podprogram: Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
Název projektu: Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně
Doba realizace: leden 2012 - prosinec 2014
Cíl projektu: Inovace a konkurenceschopnost v oboru tepelných turbín

Operační program: Rozvoj podnikatelů 2013
Název projektu: Inovace výroby v PBS ENERGO, a.s.
Doba realizace: srpen 2013 — červen 2014
Cíl projektu: Inovace a konkurenceschopnost