Probíhající projektyOperační program: Lidské zdroje a zaměstnanost / 4.1 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA
Název projektu: Pokročilé specifické vzdělávání pracovníků výroby turbín
Doba realizace: leden 2014 — duben 2015
Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti firmy formou podpory znalostí a dovedností pracovníků výroby turbín, jejich vyškolení v inovovovaném "Systému pro konstruování turbín a řízení jejich životního cyklu". Realizací projektu zvýšit odborné kompetence těchto zaměstnanců pro jejich efektivní práci ve výrobě.
Podrobnosti: Specifické vzdělávání (.pdf)