Zkušebna

Disponujeme vlastní zkušebnou pro parní a expanzní turbíny. Je vybavená zkušebním stavem s možností připojení na páru - pro zkoušky parních protitlakových a kondenzačních turbín a na stlačený vzduch – pro zkoušky expanzních plynových turbín.

Na zkušebně ověřujeme hlavně mechanický chod výrobků, nastavujeme regulační prvky a zkoušíme jednotlivé ochrany a výstrahy.

Jsou zde prověřovány předem definované parametry výrobků tak, aby splnily veškeré požadavky provozu, měření vlastní spotřeby a v neposlední řadě i ověření spolehlivost provozu.

Díky provedeným zkouškám se nám daří podstatně zkrátit dobu montáže a uvádění jednotlivých zařízení do provozu u konečného zákazníka.

Zkušebna je primárně určena pro vnitřní potřebu PBS ENERGO, ale některé zkoušky provádíme i pro externí zákazníky.

Ing. Antonín Jurán
vedoucí zkušebny turbín