Výměníky a kondenzátory

Hlavní nabízené produkty

  • Kondenzátory
  • Typické i netypické druhy trubkových výměníků
  • Nízkotlaké i vysokotlaké ohříváky
  • Spalinové výměníky
  • Parní vývěvy
  • Ekonomizéry
  • Ejektory a kondenzátory ucpávkové páry
  • Nádrže apod.

 

PBS ENERGO nabízí širokou škálu dodávek energetických zařízení pro přenos tepla, tedy tepelných výměníků a parních kondenzátorů.

Při návrzích tepelných výměníků a kondenzátorů vycházíme z dlouhodobých zkušeností PBS s návrhy podobných zařízení. Samozřejmostí je pečlivé sledování provozní spolehlivosti a účinnosti a aplikace nejnovějších poznatků do návrhů nových zařízení.

Konstrukce výměníků a kondenzátorů je přizpůsobená specifickým podmínkám. Nabízíme technickou pomoc při změnách pracovních podmínek. Samozřejmostí jsou pro nás pevnostní výpočty, výkresová dokumentace tlakových nádob, výpočty tepelných bilancí a přenosu tepla.

Financování

PBS ENERGO nabízí v neposlední řadě svým zákazníkům různé modely financování. Ve spolupráci s finančními institucemi rádi zpracujeme našim zákazníkům optimální finanční model, jak pro výstavbu vlastního zařízení, tak i střednědobý nebo dlouhodobý úvěr.

Vybrané reference

Mondi Ružomberok
Dalkia Krnov
Bioelektrárna Kutná Hora