Generální dodávkyPro své zákazníky zajišťujeme

  • Vstupní a výstupní potrubí včetně armatur, clon, zástřiků a tepelných kompenzátorů.
  • Betonový základ pod turbosoustrojí včetně zajištění statického a dynamického výpočtu.
  • Kompletní kondenzační část včetně kondenzátoru, kondenzátních čerpadel, nízkotlakého případně vysokotlakého ohříváku, kondenzátoru ucpávkové páry, provozní vývěvy, startovacího a havarijního ejektoru.
  • Vyvedení výkonu generátoru včetně regulace napětí, účiníku (cos ϕ) a synchronizace, vysokonapěťovou i nízkonapěťovou rozvodnu, výkonové transformátory, případně regulaci ostrovního provozu.
  • Mostový jeřáb nebo zvedací zařízení.
  • Chladící okruh se zahrnutím chladících věží, čerpadel chladící vody, jímky apod.
  • Okruhy pro výrobu a rozvody stlačeného vzduchu.
  • Kompletní zajištění měření a regulace včetně sběru, archivace a vyhodnocení dat.
  • Stavební objekty pro jednotlivá výše uvedená zařízení.


Je pro nás důležité, aby implementace našich řešení byla pro zákazníka co možná nejjednodušší. Proto nabízíme kromě dodávek vlastních parních a expanzních plynových turbín také komplexní zajištění navazujících provozních a stavebních souborů. 

Celý rozsah dodávky tvoří plně funkční celek. Součástí dodávky je kompletní montáž, zkoušky, oživení a uvedení zařízení do provozu.

PBS ENERGO zajišťuje výstavbu energetických bloků s parními a expanzními plynovými turbínami v plném komplexu činností. Součástí dodávky je projekční příprava, základní a detailní design, realizace, montáž, uvedení do plného provozu, záruční a pozáruční servis.

Financování

PBS ENERGO nabízí v neposlední řadě svým zákazníkům různé modely financování. Ve spolupráci s finančními institucemi rádi zpracujeme našim zákazníkům optimální finanční model, jak pro výstavbu vlastního zařízení, tak i střednědobý nebo dlouhodobý úvěr.

Vybrané reference

Bioelektrárna Kutná Hora - Česká republika
Iromez Pelhřimov - Česká republika