Financování projektů

Popis financování projektů

  • Návrh financování na základě kompletní ekonomické analýzy projektu
  • Minimální vložená ekvita je 15 % z celkových nákladů na projekt
  • Návratnost projektu se pohybuje v délce 8 až 10 let
  • Začátek splácení úvěru je stanoven do 6 měsíců od uvedení zařízení do provozu


Provedeme kompletní ekonomickou analýzu celého projektu a na základě výsledků navrhneme zákazníkovi nejvýhodnější způsob financování. Součástí kompletního zajištění dodávky a výstavby energetického zařízení, jeho montáže a uvedení do provozu je tak i zajištění profinancování celého projektu ve spolupráci s bankovními a finačními institucemi. Projekt tak klade minimální požadavky na zákazníkův vlastní kapitál. 

Naším cílem není zákazníkovi pouze dodat turbosoustrojí nebo energetické zařízení, ale najít pro zákaníka i optimální finanční řešení celého projektu s minimálním finančním zatížením.

Energy contracting

Službou Energy contracting nabízí PBS ENERGO možnost splácení investičního opatření cenou vyrobené elektrické energie.

PBS ENERGO při této metodě kompletně zajistí dodávku a montáž turbosoustrojí včetně příslušenství včetně modernizace stávajícího nebo výstavbu nového energetického hospodářství. Celá investice je splácena formou prodeje nebo odběru elektrické energie dle odsouhlaseného smluvního modelu.
Zákazník tak nemusí vynakládat žádný vlastní kapitál. Rizika spojená s výstavbou jsou plně na straně dodavatele stejně jako odpovědnost za energetický management (tj. údržba, provoz a servis zařízení). Kompletní turbosoustrojí včetně příslušenství je při projektech tohoto typu po splacen í investice bezplatně převedeno zákazníkovi.

Zákazník se nemusí po celou dobu splácení turbosoustrojí o zařízení starat, není zadlužen, nemusí ručit svým majetkem. Peníze, které by jinak musel do instalace turbosoustrojí vložit, může investovat jinde.

Služby zahrnují kompletní analýzu stávajícího stavu, návrh projektu, instalaci nového zařízení, jeho provozování a údržbu.