Servis a služby

PBS ENERGO je vlastníkem kompletní dokumentace turbosoustrojí historicky vyráběných pod značkou PBS. V návaznosti na výrobní číslo stroje dohledáme veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení servisu včetně měřících protokolů, nastavení vůlí, změn ve výrobní dokumentaci apod.

Komplexní rozsah servisních služeb

Zajišťujeme veškeré opravy pro parní turbíny a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.

Rekonstrukce a změny provozních parametrů

Pokud vznikne požadavek provozovatele týkající se změny provozních parametrů, provedeme v rámci servisních služeb také kompletní přepočet turbosoustrojí včetně návrhu průtočných částí. Optimalizací stroje, tak zlepšíme provozní ekonomiku turbosoustrojí s minimem vynaložených nákladů zákazníka.

Modernizace a automatizace turbosoustrojí

PBS ENERGO zajišťuje komplexní revize celého turbosoustrojí včetně příslušenství. Rozsah servisních služeb začíná demontáží celého turbosoustrojí včetně příslušenství, jeho kompletního proměření a indikací, odborné posouzení aktuálního stavu zařízení, vypracování revizní zprávy a její konzultace se zákazníkem, zajištění veškerých nezbytných náhradních dílů, provedení nezbytných oprav a úprav, zpětnou montáž turbosoustrojí a uvedení do provozu.

PBS ENERGO provádí modernizace a automatizace starších typů turbosoustrojí. Výsledkem je přiblížení technické úrovně stávajících turbosoustrojí současnému stavu techniky při zachování stávajícího zařízení. V rámci modernizace a automatizace je možné dosáhnout optimálních výsledků provozu turbosoustrojí, zvýšení celkové účinnosti bloku i minimalizace výkonových a energetických ztrát.

Výměna turbosoustrojí

Jsme připraveni po dohodě se zákazníkem provést kompletní výměnu turbosoustrojí s respektováním zachování stávající stavební části, poháněného zařízení i navazujících provozních souborů. V případě dohody se zákazníkem vyměníme turbosoustrojí na hranici životnosti za nový stejný nebo modernizovaný kus, případně navrhneme nový typ, který optimálně vyhovuje novým požadavkům technologie.

Vybrané reference

ŽDB
Teplárna Strakonice
Chemička Sokolov