Servis a služby

PBS ENERGO je vlastníkem kompletní dokumentace turbosoustrojí historicky vyráběných pod značkou PBS. V návaznosti na výrobní číslo stroje dohledáme veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení servisu včetně měřících protokolů, nastavení vůlí, změn ve výrobní dokumentaci apod.

Komplexní rozsah servisních služeb

Zajišťujeme veškeré opravy pro parní turbíny a to v rámci revizí, ale i mimo tento rámec při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Svým rozsahem lze prováděné opravy turbín označit od středních oprav jednotlivých komponent až po generální opravy stroje včetně pomocných zařízení.

Rekonstrukce a změny provozních parametrů

Pokud vznikne požadavek provozovatele týkající se změny provozních parametrů, provedeme v rámci servisních služeb také kompletní přepočet turbosoustrojí včetně návrhu průtočných částí. Optimalizací stroje, tak zlepšíme provozní ekonomiku turbosoustrojí s minimem vynaložených nákladů zákazníka.

Modernizace a automatizace turbosoustrojí

PBS ENERGO zajišťuje komplexní revize celého turbosoustrojí včetně příslušenství. Rozsah servisních služeb začíná demontáží celého turbosoustrojí včetně příslušenství, jeho kompletního proměření a indikací, odborné posouzení aktuálního stavu zařízení, vypracování revizní zprávy a její konzultace se zákazníkem, zajištění veškerých nezbytných náhradních dílů, provedení nezbytných oprav a úprav, zpětnou montáž turbosoustrojí a uvedení do provozu.

PBS ENERGO provádí modernizace a automatizace starších typů turbosoustrojí. Výsledkem je přiblížení technické úrovně stávajících turbosoustrojí současnému stavu techniky při zachování stávajícího zařízení. V rámci modernizace a automatizace je možné dosáhnout optimálních výsledků provozu turbosoustrojí, zvýšení celkové účinnosti bloku i minimalizace výkonových a energetických ztrát.

Výměna turbosoustrojí

Jsme připraveni po dohodě se zákazníkem provést kompletní výměnu turbosoustrojí s respektováním zachování stávající stavební části, poháněného zařízení i navazujících provozních souborů. V případě dohody se zákazníkem vyměníme turbosoustrojí na hranici životnosti za nový stejný nebo modernizovaný kus, případně navrhneme nový typ, který optimálně vyhovuje novým požadavkům technologie.

Vybrané reference

ŽDB Bohumín - Česká republika
Teplárna Strakonice - Česká republika
Hexion Specialty Chemicals (bývalé Chemické závody) Sokolov - Česká republika