Svařování a pájení

Svařování

Nabízíme svařování ocelových konstrukcí, součástí tlakových zařízení z nelegovaných, středně legovaných a vysoko legovaných ocelí, ocelolitiny, hliníku, mědi, niklu, titanu, zirkonu a jejich slitin metodou kyslíko-acetylenového svařování (311), ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (111), obloukového svařování tavící elektrodou v inertním/aktivním plynu - MIG/MAG (131/135), obloukového svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu - TIG (141).

Pájení

Nabízíme pájení tvrdé/měkké uvedených materiálů (viz svařování), metodou plamenového tvrdého/měkkého pájení (912/942) a měkkého pájení páječkou (952). Použité číslování dle ČSN EN ISO 4063.

PBS ENERGO, a.s. nabízí v rámci svých výrobních kapacit kompletní služby zákazníkům v oblasti technologie svařování a pájení materiálů.