Expanzní plynové turbínyHlavní výhody a parametry turbín ETG I a ETG II

 • efektivní využití tlakového spádu
 • rychlá a přesná regulace výstupního tlaku
 • vysoká účinnost turbosoustrojí
 • minimalizace úniku plynu

Médium

 • zemní plyn
 • dusík
 • důlní plyn
 • vysokopecní plyn
 • koksárenský plyn

Vstup

 • tlak: max. 65 bar abs.
 • teplota (v závislosti na médiu): max. 535 °C
 • průtočné množství: max. 300 tis. Nm3/hod

Výstup

 • tlak: od 0,1 bar abs. do 12 bar abs.

Spojkový výkon

 • od 300 kW do 12 MW

Použití

 • pro pohon generátorů elektrické energie a kompresorů


Expanzní plynové turbíny typu ETG I a ETG II slouží k efektivní redukci tlaku plynu v regulačních a předávacích stanicích plynovodních sítích, na podzemních zásobnících plynů, v chemických provozech, u komprimovaných důlních plynů, studeného a horkého vzduchu, dusíku apod.

Expanzní plynové turbíny jsou turbosoustrojí vycházející svým uspořádáním z parních turbín STG I a STG II a jsou upravené pro různé průtočné médium. Odlišnosti jsou hlavně v materiálech a v konstrukci průtočných částí a vnějších ucpávek na hřídeli. Turbíny jsou využívány především pro pohon generátorů elektrické energie.

V závislosti na vstupních a výstupních parametrech průtočného média je často využívána regulace natáčením rozváděcích lopatek, která umožňuje dosáhnout optimální účinnosti v širokém rozsahu průtočného množství plynu i při kolísající tlakové úrovni expanze plynu v turbíně.

Expanzní plynové turbíny jsou navrhovány i do prostředí s nebezpečím výbuchu - např. turbíny pracující se zemním plynem nebo turbíny pro pohon vzduchového kompresoru. Samozřejmostí jsou dodávky nezbytných certifikátů a revizí.
Turbíny dodáváme s instalací, jak do strojovny, tak i pro venkovní provedení.

Financování

PBS ENERGO nabízí v neposlední řadě svým zákazníkům různé modely financování. Ve spolupráci s finančními institucemi rádi zpracujeme našim zákazníkům optimální finanční model, jak pro výstavbu vlastního zařízení, tak i střednědobý nebo dlouhodobý úvěr.

Vybrané reference

Nítrogenmüvek
Grodno
Jihomoravská plynárenská