Kondenzační odběrové axiální turbíny CSTG (700 kW - 3 MW)

Hlavní výhody a parametry turbín CSTG II a CSTG III

  • vyšší účinnost než klasické mnohostupňové axiální turbíny ve své výkonnové kategorii

Vstupní pára

  • tlak: max. 42 bar abs.
  • teplota: max. 500 °C
  • průtočné množství: max. 20 t/hod

Odběrová pára

  • tlak: od 1,2 bar abs. do 8 bar abs.
  • počet odběrů (regulovaných/neregulovaných): 0 – 3

Výstupní pára

  • tlak: od 7 kPa abs. do 25 kPa abs.

Spojkový výkon

  • od 700 kW do 3 MW

Použití

  • jak pro pohon generátorů, tak i pro pohon kompresorů, čerpadel, ventilátorů a drtičů
 

Kondenzační odběrové turbíny CSTG II a CSTG III se vyznačují modulovým uspořádáním. Skládají se z vysokotlakého modulu STG I, popř. STG II a kondenzačního modulu CSTG, které jsou připojeny k jednomu generátoru elektrické energie nebo jinému poháněnému stroji.
V tzv. tandemovém uspořádání jsou oba moduly umístěny na opačných stranách elektrického generátoru a jsou připojeny k rotoru generátoru na jeho obou koncích.

V tzv. paralelním uspořádání jsou oba moduly umístěny vedle sebe s paralelními rotory a jsou připojeny ke generátoru na jeho jedné straně. V tzv. paralelním uspořádání jsou oba moduly umístěny vedle sebe s paralelními rotory a jsou připojeny ke generátoru na jeho jedné straně. Pára vystupující z vysokotlakého modulu je v obou uspořádáních vedena do kondenzačního modulu převodním potrubím.

Turbosoustrojí CSTG II a CSTG III mají ve své výkonové kategorii vyšší účinnost než klasické mnohostupňové axiální turbíny. Tyto výhody jsou dány vzájemně nezávislou volbou optimálních otáček modulů a použitím optimálního turbínového stupně u vysokotlakého modulu.

Spojují konkurenční výhody vysokotlakých letmo uložených turbín STG a kondenzačních nízkotlakých axiálních turbín typu CSTG.

Výhodou modulární koncepce v tandemovém uspořádání je možnost provozu, jak v plně kondenzačním (bez technologického odběru páry), tak i v plně protitlakovém režimu (bez kondenzace páry v kondenzátoru). Takový rozsah provozních stavů umožňuje nezávislá regulace protitlakového a kondenzačního modulu s možností odpojení a zpětného připojení nízkotlakého kondenzačního modulu turbosoustrojí pomocí automatické spojky bez odstavení celého stroje. Z tohoto důvodu jsou turbosoustrojí často instalovány v projektech s velmi proměnným odběrem páry. Při velkých odběrech je možné kondenzační modul trvale automaticky odpojit, což přináší uživateli výhodu ve snížení množství páry vyráběné v kotli o to množství, které je u neodpojeného kondenzačního modulu potřebné k jeho chlazení při chodu naprázdno. Tato regulace přináší úsporu paliv a nákladů.

Turbosoustrojí CSTG II a CSTG III je možné využít, jak pro pohon generátorů, tak i pro pohon kompresorů a čerpadel. Zvláště jsou vhodné pro menší bloky spalující biopaliva (štěpka, sláma, brikety apod.).

Financování

PBS ENERGO nabízí v neposlední řadě svým zákazníkům různé modely financování. Ve spolupráci s finančními institucemi rádi zpracujeme našim zákazníkům optimální finanční model, jak pro výstavbu vlastního zařízení, tak i střednědobý nebo dlouhodobý úvěr.

Vybrané reference

Iromez Pelhřimov - Česká republika
Jaroslavl - Rusko
Návsí - Česká republika