Nízkotlakové kondenzační turbínyHlavní výhody a parametry turbín CSTG

  • nízkotlaká kondenzační turbína vyrovnává nerovněrné odběry tepla a tím dosahuje optimálního výkonu
  • úspora investičních nákladů v důsledku kompletního zachování vyvedení elektrického výkonu
  • minimalizace nákladů na ostatní provozní a stavební soubory. 

Vstupní pára

  • tlak: max. 15 bar abs.
  • teplota: max. 350 °C
  • průtočné množství: max. 90 t/hod

Výstupní pára

  • tlak: od 5 kPa abs. do 25 kPa abs.

Spojkový výkon

  • od 500 kW do 15 MW

Použití

  • instalovány na parní straně do série za stávající parní protitlakové turbíny
  • umožňují nominální využití stávajících parních protitlakových turbín a kotlů v případě, že došlo ke snížení požadavků na odběr páry.


Nízkotlaké kondenzační turbíny jsou často instalovány na parní straně do série za stávající parní protitlakové turbíny. Tímto řešením se docílí optimálního výkonu kotle i stávající protitlakové turbíny tím, že nově instalovaná nízkotlaká kondenzační turbína vyrovnává nerovněrné odběry tepla z výstupu protitlakové turbíny.

Efektivním řešením dodatečné instalace kondenzační turbíny je připojení turbíny CSTG ke hřídeli stávajícího generátoru na druhé straně od protitlakové turbíny. Turbínu CSTG je poté možné díky speciálnímu typu automatické spojky najíždět a odstavovat při nepřerušovaném chodu stávající protitlakové turbíny. Nespornou výhodou je také úspora investičních nákladů v důsledku kompletního zachování vyvedení elektrického výkonu a minimalizace nákladů na ostatní provozní a stavební soubory.

Turbíny CSTG mají skříně barelového typu bez horizontální dělicí roviny. Technické řešení umožňuje pružnější provoz díky kratším dobám ohřevu a chladnutí skříní při najíždění a odstavování turbíny.

Financování

PBS ENERGO nabízí v neposlední řadě svým zákazníkům různé modely financování. Ve spolupráci s finančními institucemi rádi zpracujeme našim zákazníkům optimální finanční model, jak pro výstavbu vlastního zařízení, tak i střednědobý nebo dlouhodobý úvěr.

Vybrané reference

Mondi Ružomberok - Slovensko
Dalkia Krnov - Česká republika
Fergana - Uzbekistán