Protitlakové turbíny STG I a STG II (do 7 MW)Hlavní výhody a parametry turbín STG I a STG II

  • vyšší účinnost ve srovnání se standardními jednokolovými turbínami
  • vyšší využití tlakového spádu

Vstupní pára

  • tlak: max. 65 bar abs.
  • teplota: max. 535 °C
  • průtočné množství: max. 60 t/hod

Výstupní pára

  • tlak: od 1,2 bar abs. do 25 bar abs.

Spojkový výkon

  • od 100 kW do 8 MW

Použití

  • pro pohon generátoru a výrobu elektrické energie
  • pro pohon kompresorů, napájecích čerpadel, ventilátorů nebo jiných zařízení


Protitlakové parní turbíny řady STG I a STG II jsou jedním z hlavních produktů PBS ENERGO a jsou výsledkem více než 30 letého vývoje.

Mají jeden nebo dva turbínové moduly s vysokootáčkovými hřídeli, na jejichž převislém konci je umístěno vždy jedno oběžné kolo turbíny radiálního nebo axiálního turbínového stupně. Pomaluběžná hřídel převodovky o otáčkách obvykle 3000 rpm nebo 1500 rpm je spojena s rotorem elektrického generátoru nebo jiného poháněného stroje.

Parní turbíny STG I mají jeden turbínový modul integrovaný s vysokootáčkovou čelní převodovkou, která obsahuje jeden vysokootáčkový hřídel o otáčkách až 28 000 rpm.

Parní turbíny STG II mají dva turbínové moduly integrované s vysokootáčkovou čelní převodovkou, která obsahuje dva paralelní vysokootáčkové hřídele o otáčkách až 28 000 rpm.

Hlavní výhodou turbosoustrojí STG I a STG II je vyšší účinnost ve srovnání se standardními jednokolovými turbínami díky použití vysokých otáček a širokému rejstříku turbínových stupňů různého druhu, které jsou vždy konstruovány zákazníkovi na míru, aby bylo dosaženo maximální účinnosti turbíny.

Parní protitlakové turbíny typu STG II je možné využít jak pro pohon generátoru a výrobu elektrické energie, tak i pro pohon napájecích čerpadel, kompresorů, ventilátorů nebo jiných zařízení.

V závislosti na rozsahu regulovaných parametrů páry mohou být parní protitlakové turbíny STG I a STG II vybaveny natáčivými rozváděcími lopatkami statoru. Tato natáčivá regulace podstatným způsobem zvyšuje celkovou účinnost parního turbosoustrojí v nenávrhových režimech chodu turbíny.

Parní protitlakové turbíny typu STG II umožňují využití regulovaného či neregulovaného odběru páry z převodního potrubí spojujícího na parní straně vysokotlaký a nízkotlaký modul. Tlak v odběru může být v širokém rozsahu průtoku regulován pomocí natáčivých rozváděcích lopatek nízkotlakého modulu.

Financování

PBS ENERGO nabízí v neposlední řadě svým zákazníkům různé modely financování. Ve spolupráci s finančními institucemi rádi zpracujeme našim zákazníkům optimální finanční model, jak pro výstavbu vlastního zařízení, tak i střednědobý nebo dlouhodobý úvěr.

Vybrané reference

PEC Jelenia Gora - Polsko
Koramo Kolín - Česká republika
SYNTHOS Kralupy, a.s. - Česká republika
ŽDB Bohumín - Česká republika
Teplárna Maloměřice, Brno - Česká republika
Teplárna Holešovice, Praha - Česká republika
Teplárna Klatovy - Česká republika